Galgenhei

Terug naar pagina Landschapselementen gemeente

Toegankelijkheid
De Galgenhei staat op de Wandelpadenkaart Groesbeek. Het heidegebiedje is omrasterd en op twee plaatsen via klaphekken toegankelijk voor wandelaars: aan de Nieuweweg (bij bushalte) en langs de oude Zevenheuvelenweg. Bij de toegangen naar de Galgenhei staan borden dat men de hond aangelijnd moet houden. Helaas leert de praktijk dat niet iedereen zich hieraan houdt. Na diverse bijtincidenten door loslopende honden, waarbij zelfs schapen zijn overleden, is in overleg met de gemeente (eigenaar van het gebied) besloten om de Galgenhei tijdens schapenbegrazing tijdelijk af te sluiten voor alle bezoekers.

Geschiedenis
De Galgenhei was een stukje heide aan de weg tussen Nijmegen en Groesbeek, genoemd naar de galg van Groesbeek. Groesbeek was toen een Hoge Heerlijkheid, waar een heer recht kon spreken en ook doodvonnissen kon opleggen. Doodvonnissen werden voltrokken aan de galg. Die stond langs de weg, ter afschrikking van zo veel mogelijk mensen. De oorspronkelijke galg stond niet op de huidige Galgenhei, maar aan de andere zijde van de Nieuweweg, vlakbij de Dries, in de buurt waar de voormalige kerk Sionsheuvel staat. Hier liep toen de doorgaande weg naar Nijmegen. In de tijd dat de galg er stond, vermoedelijk tot omstreeks 1800, was het een heel open gebied met weinig huizen.
De Galgenhei was een gebiedje waar straatarme families een hutje voor hun families bouwden. Misschien illegaal, misschien gedoogd door de Heerlijkheid Groesbeek of later de gemeente, want waar moesten ze anders naar toe. Dat gebeurde ook langs de Nijmeegsebaan en aan de Siep.

Beheer
De Galgenhei was het laatst overgebleven stukje heide - van de vele die er ooit waren - in het buitengebied van Groesbeek, maar wel sterk verwaarloosd. Zo is er is door de jaren heen veel vuil gestort. Voor de Werkgroep Milieubeheer Groesbeek was dit aanleiding om het gemeentebestuur een herstelplan aan te bieden. Dit was in 1996. Na een omvangrijke hersteloperatie (plaggen, vuil afvoeren en rasters plaatsen) werd de vernieuwde Galgenhei in de zomer van 1999 onder grote belangstelling door burgemeester Prick 'geopend' door het loslaten van de eerste schapen. Ook werd een informatiebord onthuld, bevestigd aan twee 'galgen'. Deze staan opgesteld langs de Oude Zevenheuvelenweg (traject Pieterpad).
De heide heeft zich wonderbaarlijk snel hersteld. Om dit in stand te houden moet wel regelmatig onderhoud worden gepleegd, zoals het bijhouden van de rasters, onderhoud van de bomen, het verwijderen van zwerfvuil en opslag van te veel brem en berkenboompjes. Ook wordt op geschikte plekken de zandige bodem kaalgemaakt, zodat daar mogelijk eiafzettingsplekken voor de zandhagedis ontstaan. Dit werk wordt grotendeels uitgevoerd door vrijwilligers van Landschapsbeheer Groesbeek (LBG) en door jeugdnatuurclub De aardhommels.In 2010 is de jaarlijkse Natuurwerkdag onder grote belangstelling gehouden op de Galgenhei.