De Stichting Landschap Ooijpolder-Groesbeek zet zich in voor het behoud en de ontwikkeling van landschapselementen in het agrarisch cultuurlandschap

In de Ooijpolder en Groesbeek
Een afwisselend landschap is plezierig om in te wandelen of te fietsen. Bovendien hebben landschapselementen een cultuurhistorische betekenis. Ze vertellen iets over de geschiedenis van het gebied en over de manier waarop mensen vorm hebben gegeven aan dat landschap. Kortom, de 'groene snippers' in het boerenland zijn onmisbaar en het behouden waard. Met dat doel voor ogen is de Stichting Landschap Ooijpolder-Groesbeek opgericht.

Doelstelling
De Stichting Landschap Ooijpolder-Groesbeek heeft als doel “het behouden en ontwikkelen van landschapselementen ten behoeve van flora, fauna, cultuurhistorie, natuurgerichte recreatie en educatie”. Zij richt zich op landschapselementen in het cultuurlandschap, dat wil zeggen buiten de grote natuurgebieden die door instanties als Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten worden beheerd. De Stichting tracht haar doel te bereiken door o.a. het verwerven en beheren van landschapselementen.

Op YouTube kunt u deze video bekijken waarin Nel van den Bergh op natuurperceel 't Slumke uitleg geeft over ons werk.

Werkgebied
Het werkgebied beslaat de gemeente Berg en Dal (de voormalige gemeenten Groesbeek, Ubbergen en Millingen aan de Rijn).

Bestuur
De Stichting is onafhankelijk en wordt geleid door een bestuur.
Het bestuur bestaat uit:
Nel van den Bergh
Cyril Liebrand
Iris Niemeijer
Ferdinand ter Schure
Peter Verbeek

Lokale samenwerking
Tegelijkertijd met de Stichting is “De Ploegdriever” (Vereniging Landschapsbeheer Groesbeek-Ooijpolder) opgericht. Dit is een vereniging van boeren en burgers met hetzelfde doel en werkgebied als de Stichting, maar met andere taken. Centraal bij De Ploegdriever staat de praktische uitvoering van landschapsbeheer (bijv. snoeien, inzaaien, aanplanten, hooien). Daarmee wil men tevens inkomen voor de leden verwerven.

Bij het beheer van landschapselementen maken wij gebruik van het aanbod van De Ploegdriever. In het algemeen proberen wij diensten en producten zoveel mogelijk binnen ons werkgebied in te kopen.