Nieuw! Na de kaart van Groesbeek is ook de Wandelpadenkaart Ooijpolder en Duffelt onlangs geactualiseerd en herdrukt. Hierop staan alle voor wandelaars toegankelijke paden in het buitengebied, zowel binnendijks als in de uiterwaarden.

De Stichting Landschap Ooijpolder-Groesbeek zet zich in voor het behoud en de ontwikkeling van landschapselementen in het agrarisch cultuurlandschap

Natuurbeheer
Wij ontwikkelen en beheren natuur in de gemeente Berg en Dal. Op de pagina Terreinbeheer vindt u meer informatie over de ligging, inrichting en beheerresultaten van de natuurpercelen en andere door ons beheerde landschapselementen zoals hagen, houtwallen en overharde paden met bermen.

Wandelpadenkaarten
De door ons beheerde terreinen liggen soms aan de openbare weg, maar zijn altijd te voet bereikbaar. Voor dat doel hebben we kaarten uitgegeven met daarop de voor voetgangers toegankelijke, onverharde paden in het buitengebied. Meer info over onze gebruiksvriendelijke wandelpadenkaarten en verkooppunten vindt u hier.