Nieuws

Nieuwe padnaamborden geplaatst
(12 april 2019)
Op 10 april hebben wethouder Annelies Visser en voorzitter Gert Nieuwboer het nieuwe padnaambordje bij het Ganzepaedje aan de Cranenburgsestraat geplaatst. Alle onverharde paden in Groesbeek die sinds 2005 voorzien zijn van een bordje met een (veelal) historische naam, hebben nieuwe borden gekregen. En in de loop van het jaar zal ook een herdruk van de populaire Wandelpadenkaart Groesbeek worden uitgebracht.

Rabobank Clubkascampagne
(28 maart 2019)
Twee mooie houten zitbanken, dat is dit jaar ons doel in de Rabobank Clubkascampagne. We willen ze plaatsen in de natuurstroken van de EVZ Ubbergen-Groenlanden in de Ooijpolder. Het is een prachtige plek om van de natuur te genieten, even weg van de dagelijkse drukte. Iedereen komt tot rust op een bankje in de natuur, te midden van zingende vogels en rondfladderende vlinders.

Nieuw bestuurslid
(18 maart 2019)
Eind 2018 is Peter Verbeek toegetreden tot het bestuur. Daarmee is het bestuur weer op de volle sterkte van vijf personen. In het dagelijks leven is Peter als bioloog werkzaam bij Bureau Natuurbalans.

Herinneringsboom geplant
(12 maart 2018)
In het bijzijn van familie en vrienden is op 10 maart een perenboom (van het oude ras 'Welleman' ook wel dubbele kleipeer genoemd) geplant op de EVZ Ubbergen-Groenlanden, ter nagedachtenis aan bestuurslid Kees Nuijten die op 23 oktober 2017 is overleden. Kees is nauw betrokken geweest bij de inrichting van deze ecologische verbindingszone.

NLdoet 2018 op 't Zwanenbroekje
(23 februari 2018)
Dit jaar doet de Stichting Landschap Ooijpolder-Groesbeek mee met de vrijwilligersactie NLdoet van het Oranjefonds. We gaan op vrijdagmorgen 9 maart van 9.30 u tot 13 u werken op 't Zwanenbroekje. De werkzaamheden bestaan uit snoeien en, als het weer meezit, het planten van struweel. Belangstellenden zijn van harte welkom om mee te komen helpen. Kijk voor meer info op NLdoet

Een natte bedoening, nu online te lezen
(9 februari 2018)
In het kader van het Schildbroekproject verscheen in 2012 'Een natte bedoening, kleine geschiedenis van De Horst, De Bruuk en het Schildbroek'. In dit boekje wordt een beeld geschetst van de ontginningsgeschiedenis van het lage, natte deel van Groesbeek. Omdat het boekje bijna uitverkocht is, hebben we besloten het online beschikbaar te stellen voor belangstellenden.

Nieuw: Wandelpadenkaart Ooijpolder en Duffelt
(18 december 2017)
Eind 2017 hebben we een gloednieuwe wandelpadenkaart uitgebracht, voor de Ooijpolder en Duffelt. Daarop staan alle toegankelijke paden in het rivierengebied tussen Nijmegen en Millingen. Zowel binnendijks (de zgn. boerenlandpaden) als buitendijks in de uiterwaarden (struinroutes). Te koop voor 3,50 euro bij verkooppunten in het gebied zelf, en ook in Nijmegen en Groesbeek.

Stand van zaken ontwikkeling schrale graslanden 2017
(12 december 2017)
Meten is weten. We willen graag weten of onze natuurpercelen zich in de gewenste richting ontwikkelen of dat er evt. moet worden bijgestuurd als dat kan. Daarom worden ze ieder jaar gemonitord; er wordt gekeken welke plantensoorten er voorkomen en in welke mate. Eind 2017 is de stand van zaken opgemaakt voor Slumke, Kaalbroek en Schildbroek. Ze hebben zich zeer voorspoedig ontwikkeld tot soortenrijk en bloemrijk grasland, elk met een eigen karakter. Op het Schildbroek gaat het zelfs boven verwachting snel. Op het Kaalbroek beginnen delen te veranderen in Blauwgrasland. 't Slumke doet het ook lang niet slecht, maar de bodem is relatief voedselrijk waardoor gevoelige soorten achteruit gaan of verdwijnen. Een artikel met resultaten en soortenlijst is gepubliceerd in het Groesbeeks Milieujournaal 170 (december 2017).

Bestuurslid Kees Nuijten overleden
(14 november 2017)
Op 23 oktober 2017 is Kees Nuijten uit Kekerdom overleden. Hij was al geruime tijd ziek. Desondanks bleef hij zich tot het laatst toe vol enthousiasme en bevlogenheid inzetten voor natuur en landschap. Vanaf de oprichting was Kees betrokken bij de Stichting Landschap Ooijpolder-Groesbeek, eerst als adviseur en vanaf 2008 als bestuurslid. Hij was 'onze man in de polder'. Niet alleen bestuurlijk, ook praktisch heeft hij zich ingezet: alle infopanelen op onze terreinen zijn door Kees ontworpen. Het bestuur gedenkt hem met genegenheid en respect.

Galgenhei tijdelijk afgesloten
(13 juni 2017)
Omdat afgelopen zaterdag weer een schaap op de Galgenhei het slachtoffer is geworden van een loslopende hond, is besloten tot tijdelijke afsluiting van het gebied zolang er schapen lopen. Het is het derde bijt-incident binnen een jaar op de Galgenhei. Ondanks het nadrukkelijke verzoek bij de ingangen om geen honden te laten loslopen als er schapen grazen, zijn er toch nog steeds hondenbezitters die zich daar niet aan houden. Om de schapen niet verder in gevaar te brengen, worden de poorten nu tijdelijk gesloten. De tijdelijk afsluiting wordt aangegeven met borden bij de toegangspoorten en duurt ongeveer 14 dagen.

Beleef de lente: het leven van een koekoeksjong
(5 juni 2017)
Beleef de Lente, van Vogelbescherming Nederland, heeft een wereldprimeur: de camera’s volgen het leven van een koekoeksjong. De koekoekscamera werd live in de uitzending van Vroege Vogels aangezet. Het ei ligt in het nest van een kleine karekiet en is al uitgekomen, ergens in een van de percelen van de Stichting Landschap Ooijpolder-Groesbeek.

Natuurmonitor Groesbeek 2016
(2 april 2017)
Voor de tweede keer (eerste keer in 2012) is in kaart gebracht hoe het staat met de biodiversiteit langs een monitoringsroute rondom De Horst. Doel daarvan was de effecten van de groenblauwe diensten vast te stellen. De diversiteit in soorten in de groenblauwe diensten blijkt inderdaad hoger te zijn dan in het agrarische landschap eromheen. Een belangrijke conclusie van de Groenblauwe Diensten Natuurmonitoring Groesbeek 2016 is dat de grote toename in bijzondere en indicatieve soorten op de monitoringsroute in de allereerste plaats te danken is aan de aanwezige natuurgebieden en natuurpercelen die door onze stichting worden beheerd.

Nieuw in beheer: 't Zwanenbroekje
(3 december 2016)
Vanaf 1 januari 2017 gaat de Stichting Landschap Ooijpolder-Groesbeek natuurgebied 't Zwanenbroekje in de polder van Beek beheren. Met de eigenaar is daarvoor een beheercontract voor zes jaar gesloten. 't Zwanenbroekje is een particulier initiatief, dat gestart is in 1992 op landbouwgrond en inmiddels uitgegroeid is tot 28 hectare natuur. Het bestaat voornamelijk uit graslanden en moeras. Ook liggen er struwelen, poelen, beken en sloten in het terrein.

Nieuwe natuurwaarnemingen
(1 september 2016)
Het afgelopen half jaar was het door de overvloedige regenval op het Slumke nog natter dan normaal. Aantrekkelijk voor watervogels, zo blijkt uit enkele bijzondere waarnemingen: een roerdomp, een lepelaar en een waterral.

Klaar voor het nieuwe seizoen
(16 maart 2016)
Ook in de winterperiode moet er regelmatig werk worden verricht in landschapselementen. Dit betreft vooral het terugzetten van struweel, o.a. wanneer dit te veel overhangt op naburige percelen van andere eigenaren. Door het snoeiwerk regelmatig in een telkens ander plantvak te doen, blijft er altijd voldoende struweel voor broedvogels beschikbaar. Zo hebben de vrijwilligers van Landschapsbeheer Groesbeek op 5 maart gewerkt op het Spoorgat. Ze hebben daar overhangend struweel teruggezet en enkele 'toekomstbomen' in het struweel vrijgezet. Op andere terreinen heeft de Ploegdriever gezaagd.

Oudere berichten (van voor 1 januari 2016) vindt u in het nieuwsarchief