Nieuw! Na de succesvolle kaart van Groesbeek hebben we nu ook een Wandelpadenkaart Ooijpolder en Duffelt gemaakt. Hierop staan alle, voor wandelaars toegankelijke paden in het buitengebied.

Binnenkort te koop (info volgt).

De Stichting Landschap Ooijpolder-Groesbeek zet zich in voor het behoud en de ontwikkeling van landschapselementen in het agrarisch cultuurlandschap

Bezoekers welkom
De door ons beheerde gebiedjes zijn waar mogelijk vrij toegankelijk voor bezoekers. Ook lopen er wandelroutes langs of doorheen en plaatsen we zitbanken en informatiepanelen.
Op de pagina 'Terreinbeheer' vindt u meer informatie over de ligging, inrichting en beheerresultaten van de natuurpercelen en andere door ons beheerde landschapselementen zoals hagen, houtwallen en overharde paden met bermen.

Ziet u onderweg iets bijzonders aan flora of fauna, dan horen we dat graag. Of doe een melding op wwww.waarneming.nl